Save Time and Preach Like Never Before. Try the new SermonCentral.com
close
kong asawa. Blha, blah, blah
Sige lang magkaroon ka ng ganyang attitude at habang buhay wala ka ng ibang gawin kundi sisihin ang iba dahil sa dinadanas mo. Im telling you, hindi ka makakaalis dyan. Same battle, same struggle ang palaging kakaharapin mo at hahabol sayo.
Next, How to pass on

3. GOD DELIGHTS IN A FAITH THAT REASONS, THEN RESPONDS
Kinalulugdan ng Panginoon ang pananampalatayang hindi lamang pananampalatayang in reasons, yung pananampalatayang nasa kaisipan o nasa kaalaman lamang. Kundi ang nais ng Panginoon ay yung responding faith, the working faith. Sabi sa James 2:17, ďFaith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay.Ē
So sa mga Red Sea moments natin hindi sapat that you believe that God can truly deliver you in that circumstances, you have to respond to that situation. Ang Panginoon, kaya niya na hatiin ang dagat para ikaw ay makatawid yun ang part ng Panginoon. Eh ano na ang gagawin mo ngayon? Ano na ang part mo. Edi maglakad ka papuntang kabilang ibayo. Alanga namang tingnan mo lang yung nahating dagat at wala kang ginawa. So God delights in a faith that reasons, then responds.
Sa atin we believe sa salita ng Panginoon, we believe in his promises. After that, what? Are you responding to Him, are you responding in His promises?
Sabi sa John 10:10, I have come that they may have life. Life to the fullest. Sabi binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, at hindi lang basta-basta buhay, kundi buhay na sagana, buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, buhay napakaganda, buhay na puno ng pagpapala. Sabi to the fullest.
Ngayon kung yun angpangako ng Dios sa akin, bakit parang hindi iyon ang nangyayari sa akin? Ang tanong sayo? Are you resonding to that call? Baka yung faith mo hanggang reasons lang, then wala naÖ it should be a working faith.
Sabi nga ni Pastor Ed Lapiz, ďHindi kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan ay nang namatay kang mahirap.Ē
Binigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, ng maraming taon ng buhay, ng mga resources at lahat ng pangangailangan mo, tapos naghihirap ka? Isang insulto sa Panginoon ang ganyang kalagayan. Eh anong problema? Ask yourself, am I responding to the call of God to step into my own red sea. At maglakad papuntang ibayo na ipinangako ng Panginoon.

CONCLUSION
Kaya nga mga kapatid nais kong iwan sa inyo sa umagang ito ang mga struggles na hinaharap natin, mga adversity at mga pagsubok o yung ating mga red sea should not be the moment of an end but a momnet of the beginning. Idinadala tayo ng Panginoon sa red sea to build up our faith dahil ang gusto niya nagaacelerate ang ating pananampalataya. Gusto ng Panginoon na alisin ang mga hindi magandang personalities na naacquire natin mula sa ating pagkakaalipin. At consider all these adeversities as a promotion of God to you. Mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo ili-lead sa red sea na hindi niya ibinibigay ang kanyang kamay upang tayo ay tulungan.
Jeremiah,