Thanksgiving Sermons, Videos, Backgrounds and PowerPoint Templates for Preaching
  |  Forgot password?
THANKSGIVING MEDIA SALE - UP TO 50% OFF »

O TAGATA O LO O FIAFIA MA UA I AI LE FILEMU

(3)

Sermon shared by Robert F Collins

February 2012
Summary: This Sermon is in Samoan language People are Happy and have Peace in their lives. WHY?
Denomination: Seventh-day Adventist
Audience: General teen
Andrew Murray's True Vine
Discover Life in The True Vine

Draw near to Christ with this inspiring eBook classic.

Download FREE when you sign up for email updates & offers from SermonCentral, ChurchDiscounts, and partners.

o se filemu i le lalolagi, ua faapena ona aafia ai foi ma aiga i atunuu uma. O le ala lea o le maualuga o fuainumera o aiga malepelepe, o ulugalii tetea, o sauaga, o le mativa, o le soli tulafono, o le pule i le ola, ma e oo mai ai se lagona e i ai ea se filemu.

E tusa ai ma le faauigaina e se tasi lolomi fefiloi o le upu filemu, o loo faapea mai ai o le saoloto lea mai le vevesi, atoa ai ma uiga toamalie. O le filemu toamalie, lea na manaomia e le au soo i le taimi na tulai mai ai le afa, ma na vavao ai e lesu le matagi ma faapea atu “Faalologo ia”. (Mareko 4:39)

E aumaia e Iesu le Filemu

O Iesu o ia lea na te aumaia le filemu i ai tatou. O ia o le “Alii o le Filemu (Isaia 9:6) Peitai e pei lava tagata na soifua i taimi o Iesu o i tatou, e sese lo tatou faauigaina o le upu filemu. E mo tausaga e tele na manatu ai lava tagata Iutaia o le a aumaia e le Mesia le tamaoaiga, le mamalu i lo latou malo e pei ona sa i ai i le taimi o le tupu o Tavita ma Solomona.

I le taimi foi o le fausia o le malumalu lona lua, e ui na iloa e Isaraelu e le tutusa lea ma le malumalu muamua na fausia e Solomona, peitai na latou taofi o le malumalu lea e maua ai e i latou le filemu (Hakai 2:9). Ae ina ua afio mai Iesu latou te le’i talia, ona e le o le feau lea sa latou fia faalogo i ai. Na latou manatu o Iesu e faatoilaloina o latou fili. A o lea o loo ua faapea mai Iesu, “Ia alofa atu i le ua ita mai ma fai oe ma ona fili….” (Mataio 5:44) E le gata i lea ua a’oa’o mai foi Iesu, “O le fia sili ia avea ma auauna….” (Marko 9:35)

O le olaga fanaufouina
I le taofi o tagata ia faaputu le tamaoaiga a e ua faapea mai Iesu, “Ia outou faatau atu i a outou mea, tou te avatu ai e fai ma mea alofa.” (Luka 12:33)

Na silafia lelei lava e Iesu o loo ofoina mai e le lalolagi le filemu faa’ole’ole, o le faamoemoe faafoliga, e faavae i luga o le manatu faapito, i luga o mea ua maua, ma le siosiomaga o mea tutupu. Na ia silafia e folafola mai e le lalolagi le filemu, a e oo mai le fano faafuasei (1 Tesalonia 5:3)

O le filemu o loo ofoina mai e Keriso e le faapea o le a leai ni faafitauli poo ni faigata e tutupu mai. A e ua ia folafola mai lona faatasi mai i taimi o faafitauli ma faigata. “Ou te tuuina atu ia te outou le manumalo (filemu); o lo’u manuia (filemu) ou te avatu ai ia te outou; ou te le avatu ia te outou faapei ona avatu e le lalolagi. Aua le atuatuvale o outou loto, aua foi tou te matatau.” O le agaga o lenei fetalaiga e faatasi ma lotolotoi le Atua i taimi o faafitauli o ona tagata. O le filemu lena, e maua e le tagata faatuatua.

O le upu filemu e faaaoga soo e lesu. Na ia vavao ma faafilemu afa, na ia faatoamalie tagata mama’i, na ia faamagalo ma aveese le lagona nofosala o le tagata agasala, na ia tutuli temoni ma ia folafola atu i tagata ina ia latou maua le filemu.

O Tagata o loo Vivii i le Atua

Sa i ai se tagata na pipili mo le 40 tausaga. O lana masani o le nofo i luma o le malumalu. Ina ua o atu Peteru ma Ioane e tatalo
Comments and Shared Ideas

Join the discussion

  |  Forgot password?
Sign in to join the discussion New to SermonCentral? Create an account