Contributors
 • James Dina

  Contributing sermons since Jun 20, 2020
James 's church

Christ Apostolic Church
,

About James
 • Education: MBA OAU Nigeria
Browse All

Newest Sermons

Browse All

Newest Sermon Illustrations

 • Namana Ng Kasalanan

  Contributed on Sep 7, 2020
   | 25 views

  NAMANA NG KASALANAN Ang kaparusahan ng kasalanan ay hindi laging kapahingahan sa kanya na nakagawa ng kasalanan. Ang mapait na bunga ng kasalanan ay kadalasang ipinapasa, at ipinasa-pasa sa mga taong walang kamay sa kanila nang magawa ang mga ito. Maaaring manahin ng buong pamilya ang mga ...read more

 • Heredado Pecado

  Contributed on Sep 7, 2020
   | 25 views

  HEREDADO PECADO El castigo del pecado no siempre descansa en el que cometió el pecado. Los frutos amargos del pecado son a menudo transmitidos, y entregados a aquellos que no tenían la mano presente en ellos cuando fueron cometidos. Toda la familia puede heredar los pecados de sus ...read more

 • Inherited Sin

  Contributed on Sep 7, 2020
   | 65 views

  INHERITED SIN The punishment of sin does not always rest in him that committed the sin. The bitter fruits of sin are often transmitted, and handed over to those who had no present hand in them when they were committed. The whole family may ...read more

 • Huwag Hadlangan Ang Panalangin

  Contributed on Jul 19, 2020
   | 129 views

  Huwag hadlangan ang panalangin. Ang mga nabubuhay nang walang pagdarasal sa mundo, nabubuhay nang walang Diyos sa kanilang buhay. "Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi ka nakikilala, sa mga bayan na hindi tumatawag sa iyong pangalan." (Jeremias 10:25). Ang paghihigpit ng ...read more

 • No Obstaculice La Oración

  Contributed on Jul 19, 2020
   | 89 views

  No obstaculice la oración. Aquellos que viven sin rezar en el mundo, viven sin Dios en sus vidas. "Derrama tu ira sobre las naciones que no te reconocen, sobre los pueblos que no invocan tu nombre." (Jeremías 10:25). Restringir la oración es peor que no rezar. Las segundas ...read more