Contributors
 • Marvin Salazar

  Contributing sermons since Aug 19, 2014
Marvin's church

Church of God (sanctified) in Christ Jesus
Gapan, *Province/Other 3105
6344.4866462

Shared Links
Browse All

Newest Sermons

 • Maybunga Ang Mga Alagad Ng Dios

  Contributed on Sep 20, 2014
  based on 1 rating
   | 3,830 views

  Maiksing paksa para sa pagpapalaganap ng Salita ng Dios

  Mar 16:15-16 15 At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. 16 Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. (Tagalog) The great commission, ang huling habilin ...read more

 • Mabuhay Sa Panalangin

  Contributed on Sep 12, 2014
   | 42,734 views

  Be like Christ when praying, be Christ minded in prayers, with humility and faith. With love for one another and with supplication present your request to God. In all things, in all our life be with our God!

  Pambungad na pagbati: "Kaawaan at kapayapaan at pagibig ang sa inyo nawa'y paramihin mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon!" Naalala ko nung high school ako mayroon kaming religion teacher. Ngayon wala na ata nun? Pag vacant namin iinvite kami ng religion teacher sa isang sulok ng ...read more

 • Huwag Maging Negatibo

  Contributed on Aug 24, 2014
  based on 5 ratings
   | 6,523 views

  Huwag Maging Negatibo (Short Sermon)

  Philippians 4:8 Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ...read more

 • Ating Aanihin Kung Ano Ang Ating Itinanim

  Contributed on Aug 24, 2014
  based on 4 ratings
   | 9,988 views

  We reap what we sow (Galatians 6:7)

  Panimula: Kaawaan at kapayapaan at pagibig ang sa inyo nawa'y paramihin mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon! Sa isang mainit na palayan, sa gitna ng bukid. Habang hawak niya ang binili niyang binhi at nakatayo ang magsasaka, at kaniyang pinag aaralan ang mga lupa at patubigan na kung ...read more

 • Ang Salapi Ay Sumasagot Sa Lahat Ng Bagay

  Contributed on Aug 20, 2014
  based on 6 ratings
   | 8,641 views

  Ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay (Ecclesiastes 10:19)

  Panimula: Kaawaan at kapayapaan at pagibig ang sa inyo nawa'y paramihin mga minamahal kong kapatid! Ang paksa natin sa umagang ito ay isang bagay na nakaka relate po tayong lahat. Ano po iyon? Clue po ito, yun pong laging wala tayo, pero lagi po nating kailangan. Ano po ito? (intayin ...read more