Contributors
 • Norman Lorenzo

  Contributing sermons since May 3, 2006
norman's church

apostolic faith mission
cabanatuan, *Province/Other 3100
apostolic faith mission

About norman
 • Education: I graduated Bachelor of Science in Accountancy... But God has called me to be a fulltime minister in developing pastors, missionaries and great leaders for the Kingdom of God
 • Comment to those looking at my sermons: Well, its in filipino language. All my sermons are manuscripts, you can enhance it with creatitivity which will be apllicable to the culture of your church!
 • What my parents think of my sermons: Practical!!!
 • Best advice given to me about preaching: Be sensitive!
 • Books that have had an impact: Books of Joyce Meyer and Ptr. Wayne Cordiero
 • Hobbies: Reaching out to people... Listening to thier stories...
 • If I could Preach one more time, I would say...: The perfect love of God!
 • What I want on my tombstone: The one who fulfilled his destiny for his generation!
Browse All

Newest Sermons

 • Mula Sa Puso

  Contributed on Aug 29, 2008
  based on 25 ratings
   | 87,312 views

  3 Ways in Directing Your Heart...

  Mula Sa Puso Directing Your Heart Luke 12:33-34 INTRODUCTION Lukas 12:33-34, …”Gumawa kayo para sa inyong mga sarili ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, na doo’y hindi lumalapit ang magnanakaw, o naninira man ang bukbok. Sapagkat kung saan ...read more

 • Maskara

  Contributed on Aug 29, 2008
  based on 11 ratings
   | 26,398 views

  3 Ways in Living your Life without hypocrisy...

  Maskara Living Life Without Hypocrisy Titus 1:10-13 INTRODUCTION Magandang umaga sa inyong lahat. Let us open our Bible in Titus 1:10-13 Si Pabnlo at Tito ay nagpunta sa isang island na ang pangalan ay Creta upang sila ay magpasimula ng gawain at mag-plant ng mga churches ...read more

 • Ito Ba O Iyun?

  Contributed on Feb 7, 2008
  based on 10 ratings
   | 19,304 views

  A sermon that will teach how to make wiser decisions.

  Ito Ba O Iyon??? How to Make Wiser Decisions Luke 23:18-25 SCRIPTURE READING Ang ating teksto sa umagang ito ay ang ating Scripture Reading sa Lucas 23:18-25. Ito ay nang humarap si Jesus kay Pilato. Nabahala ang mga Pariseo o ang mga Jewish leaders dahil sa popularity ni Jesus Christ. ...read more

 • Ang Galit Ni Moises

  Contributed on Feb 7, 2008
  based on 9 ratings
   | 15,081 views

  A Sermon about 3 Keys in Controlling Your Anger

  Ang Galit Ni Moises 3 Keys to Controlling Your Anger Bilang 20:7-12 SCRIPTURE READING Bilang 20:7-12, “Sinabi ni Yahweh kay Moises, (8)"Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig ...read more

 • Dead End???

  Contributed on Feb 5, 2008
  based on 14 ratings
   | 30,000 views

  A Sermon that will teach us How To Pass On Our Own Red Sea.

  Dead End??? How To Pass On Our Own Red Sea Exodus 14:10-12 Magandang umaga sa ating lahat, buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus 14:10-12. Ang talatatang ating mababasa ay tungkol sa mga Israelita sa kanilang paglaya sa mga Egispcio. Well just for the benefit of our visitors at para ...read more