Contributors
norman's church

JCLWC
cabanatuan, *Province/Other 3100

About norman
 • Education: I graduated Bachelor of Science in Accountancy... But God has called me to be a fulltime minister in developing pastors, missionaries and great leaders for His Kingdom
 • Comment to those looking at my sermons: Well, its in filipino language. All my sermons are manuscripts, you can enhance it with creatitivity which will be apllicable to the culture of your church!
 • What my parents think of my sermons: Practical!!!
 • Best advice given to me about preaching: Be sensitive!
 • Books that have had an impact: Books of Joyce Meyer and Ptr. Wayne Cordiero
 • Hobbies: Reaching out to people... Listening to thier stories...
 • If I could Preach one more time, I would say...: The perfect love of God!
 • What I want on my tombstone: The one who fulfilled his destiny for his generation!
Browse All

Newest Sermons

 • 3 Days

  Contributed on Aug 10, 2020
  based on 3 ratings
   | 14,118 views

  God's purposes for His waiting period!

  INTRODUCTION Sa umagang ito ay nais ko na magsalita sa paksang 3 days. Ang 3 days ay figurative... Na tumutkoy na kung saan may punto na parang walang nangyayari sa iyong buhay... Na para bang ang mga panalangin ay di nasasagot. Walang liwanag na masilayan. At naghihintay ka at sinasbai mo ...read more

 • The Father Heart Of God

  Contributed on Aug 9, 2020
  based on 3 ratings
   | 20,548 views

  Father's Day Sermon during quarantine. God is waiting for us to return to Him!

  INTRODUCTION Eph 3:18, Lubos ninyong maunawaan kung ano ang lawak, ang haba, ang lalim at ang taas ng pag-ibig ni Cristo. 1 Jn 3:1, Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama. Ang sabi sa bible na ang pagibig ay hindi lang katangian ng Panginoon... Ito ang kanyang pinaka essence... Ito ang ...read more

 • The Power Of One Choice

  Contributed on Aug 9, 2020
  based on 3 ratings
   | 21,366 views

  Decisions we must make everyday!

  INTRODUCTION Ngayon ay pagusapan natin ang the power of one choice. Pagusapan natin ang 3 singular decisions na ang bawat isa sa atin ay kailngang gawin sa ating buhay. At ito ay mga simpleng bagay. At subukan nating gawin na ang mga complikadong bagay ay pano ito maging simple. But one.. The ...read more

 • Beauty From Ashes

  Contributed on Aug 9, 2020
  based on 3 ratings
   | 11,453 views

  Seeing things in God's perspective during Covid19 pandemic

  Beauty From Ashes Becoming a Difference Maker INTRODUCTION Nang dumating ang ...read more

 • Mula Sa Puso

  Contributed on Aug 29, 2008
  based on 27 ratings
   | 171,712 views

  3 Ways in Directing Your Heart...

  Mula Sa Puso Directing Your Heart Luke 12:33-34 INTRODUCTION Lukas 12:33-34, …”Gumawa kayo para sa inyong mga sarili ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, na doo’y hindi lumalapit ang magnanakaw, o naninira man ang bukbok. Sapagkat kung saan ...read more