Improve your sermon prep with our brand new study tools! Learn all about them here.
Sermons

Summary: A Sermon that will teach us How To Pass On Our Own Red Sea.

  Study Tools

Sabi sa John 10:10, I have come that they may have life. Life to the fullest. Sabi binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, at hindi lang basta-basta buhay, kundi buhay na sagana, buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, buhay napakaganda, buhay na puno ng pagpapala. Sabi to the fullest.

Ngayon kung yun angpangako ng Dios sa akin, bakit parang hindi iyon ang nangyayari sa akin? Ang tanong sayo? Are you resonding to that call? Baka yung faith mo hanggang reasons lang, then wala na… it should be a working faith.

Sabi nga ni Pastor Ed Lapiz, “Hindi kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan ay nang namatay kang mahirap.”

Binigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, ng maraming taon ng buhay, ng mga resources at lahat ng pangangailangan mo, tapos naghihirap ka? Isang insulto sa Panginoon ang ganyang kalagayan. Eh anong problema? Ask yourself, am I responding to the call of God to step into my own red sea. At maglakad papuntang ibayo na ipinangako ng Panginoon.

CONCLUSION

Kaya nga mga kapatid nais kong iwan sa inyo sa umagang ito ang mga struggles na hinaharap natin, mga adversity at mga pagsubok o yung ating mga red sea should not be the moment of an end but a momnet of the beginning. Idinadala tayo ng Panginoon sa red sea to build up our faith dahil ang gusto niya nagaacelerate ang ating pananampalataya. Gusto ng Panginoon na alisin ang mga hindi magandang personalities na naacquire natin mula sa ating pagkakaalipin. At consider all these adeversities as a promotion of God to you. Mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo ili-lead sa red sea na hindi niya ibinibigay ang kanyang kamay upang tayo ay tulungan.

Jeremiah, 29:11, Fo I know the plans I have for you, declare the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Bilang pagtatapos nais kong magkwento sa inyo ng isang inspiring story tungkol sa isang chef at sa kanyang anak.

Isang araw ang anak na babae ay lumapit sa kanyang tatay na isang chef na nagrereklamo sa kanyang buhay. Ang sabi ng bata, “Tay ang daming problema na dumarating sa atin. Miserable na ang ating buhay. Hindi ko na alam kong makakaya ko pa ang buhay na ganito. Pagod na ako sa palaging kakalaban sa problema. Para bang may dumating na isang problema, pagkatapos may darating na naman. Nakakapagod.

Kaya ang tatay, na isang chef, ay dinala siya sa kanilang kusina. Kumuha siya ng tatlong kaserola, nilagyan niya ito ng tubig at inilgay sa malakas na apoy. Sa unang kaserola, inilagay ng kanyang ama ang isang patatas. Sa pangalawang kaserola, inilagay ang isang itlog at sa pangatlo ay coffee beans.

Hinintay nila ito hanggang sa kumulo na walang sinasabing anumang salita na binigkas ang chef sa kanyang dalaga. Kaya, yung bata eh nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang ama.

Makalipas ang dalawampung minuto, pinatay ng ama ang burners. Kinuha niya ang patatas mula sa kaserola at inilgay sa isang plato. Ganun din ang kanyang ginawa sa itlog. At yung kape ay inilagay niya sa isang tasa.

Humarap ang chef sa kanyang anak at sinabing, “Anak ano ang nakikita mo? Sumagot ang dalaga at sinabing, patatas, itlog at kape.


Browse All Media

Related Media


Breaking Through
SermonCentral
PowerPoint Template
Growing In Grace
SermonCentral
PowerPoint Template
Journey Of Faith
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion