Sermons

Summary: Ang sermon na ito ay tumatalakay sa kaibahan ng pagbabago ng mga lugar kasama si Jesus sa Linggo ng Awit na taliwas sa Biyernes Santo. Binigyang diin nito na si Hesus ay hindi lamang namatay para sa atin, ngunit na Siya ay namatay bilang kapalit natin.

Pinarusahan Para sa Me-Life Swap Palm Sunday

3/28/21 Mateo 21: 1-11 at Mateo 26: 32-54

Nasa ika-apat na mensahe kami ng aming serye sa Life-Swap kung saan binabago ni Jesus ang mga lugar sa amin. Tiningnan namin ang Nagtaksil Para sa Amin, Pinabayaan Para Sa Amin, Inakusahan Para sa Amin. Ngayon titingnan natin ang Punished For Us at sa susunod na linggo ay ipangangaral ni Pastor Kellie ang Alive In Us.

Magisip ng ilang sandali, na ang iyong koponan ay nanalo ng 11 mga laro nang diretso at ang iyong tala ay 11wins-0 na pagkalugi. Ito ang pangwakas na laro ng panahon laban sa karibal ng iyong arko na ang record ay 3 panalo at 8 pagkalugi. 10 taon na ang nakalilipas mula nang talunin mo ang iyong karibal. Ang iyong koponan ay pinaboran na manalo ng 25 puntos. Mukhang ang buong lungsod ay nasa laro.

Ang lahat ng mga manlalaro ay naghahanda upang lumabas mula sa ilalim ng istadyum. Mayroong isang malaking banner na may nakalagay na pangalan ng mga maskot. Alam nating lahat na tatakbo ang koponan sa paglabas nila sa larangan. Ang mga cheerleaders ay may hawak na banner at sa paglabas ng koponan, mayroong isang malaking kaguluhan mula sa mga kinatatayuan. Ang mga tao ay sumisigaw at tumatalon at hindi makapaghintay na magsimula ang laro. Ang kaguluhan ay kung saan saan.

Ito mismo ang nararamdaman noong Linggo ng Palaspas nang sumakay si Jesus sa isang asno at sumakay sa lungsod. Ang mga tao ay naghahanap ng isang pinuno na hahantong sa kanila sa tagumpay laban sa kanilang mga mapang-api.

Sa wakas ang Diyos ay gumagawa ng bago at iba. Ang Jesus na ito ay gumawa ng himala pagkatapos ng himala. Ang mga pagpapagaling, pagpapakain, mga aral, pagpapalayas ng mga demonyo, at ang pagbuhay ng mga tao mula sa mga patay ay pawang hindi kapani-paniwala na mga kaganapan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay ang pinakamahusay na pangkat na sumakay sa Jerusalem sa napakatagal na panahon.

Ang buong lungsod ay naka-makita upang makita si Jesus na nakasakay sa Jerusalem. Naglalagay sila ng mga palad sa lupa upang mabigyan siya ng pulang karpet na paggamot sa pagpasok niya sa lungsod. Ang ilan ay hinuhubad ang kanilang mga coats, at mga robe na nakahiga sa daan na inaasahan na tatapakan ito ng asno ni Jesus nang siya ay bumaba sa kalsada. Ano ang isang souvenir na gagawin!

Ang mga tao ay sumisigaw ng "Hosanna, Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon". Ang mga tao ay magiging sabik na bumangon sa asno kasama si Jesus. Malugod sana silang magpapalitan ng mga lugar sa kanya. Alam ng lahat na ito ay isang panalong koponan. Sino ang hindi gugustong makilala na may isang nagwagi? Sino ang ayaw sabihin na kasama nila si Jesus?

Bumalik tayo sa laro ng football sandali. Ipagpalagay sa panimulang kickoff, ang iba pang koponan ay nagpapatakbo ng 99 yarda para sa isang touchdown. Bilang isang bagay na totoo, parang walang tama. Sa pagtatapos ng unang quarter nito 35 sa wala. Sa pagtatapos ng unang kalahati 70 nito sa wala. Ang iyong koponan ay nagtapon ng 10 mga interception, nagkaroon ng 9 fumbles, at sumuko ng 125 yarda sa mga penalty at walang unang pagbaba. Maaari kang tumawag ng mas mahusay na mga dula kaysa sa ginagawa ng coach.

Ano sa palagay mo ang nangyayari sa mga stand. Sa halip na tagay, maraming booing ang nangyayari. Sa halip na patuloy na puno ang mga kinatatayuan, ang mga tao ay kumukuha ng kanilang mga gamit at umuuwi. Ang ilan ay inaalis ang kanilang mga jersey na kanilang suot at itinapon ang mga ito sa basurahan habang umalis sila sa istadyum.

Mayroon pa ring ilang mga tagahanga gayunpaman na mananatiling tapat hanggang sa katapusan, ngunit ang karamihan ay nawala sa pagtatapos ng ika-apat na kwarter kapag ang scoreboard ay walang sapat na mga lugar upang maipakita kung gaano masama ang iskor.

. Ang nangyari sa pagitan ng pambungad na kickoff at ng ika-apat na isang-kapat ng laro ng football ay eksaktong nangyari kay Jesus sa pagitan ng palad ng Linggo at ng Biyernes Santo. Hindi gaanong gastos ang mga tao upang makilala kasama si Jesus sa Linggo ng Palaspas

Siya ang pinakatanyag na tao sa lungsod. Malugod na ipinagpapalit ng mga tao ang mga lugar sa kanya sa Linggo ng Palma. Ngunit ang lahat ay tila naging mali para kay Hesus sa linggong iyon, tulad ng naging maling para sa koponan sa patlang.

Si Jesus ay ipinagkanulo ng isa sa kanyang pinakamalapit na mga alagad. Si Hudas, ang katiwala ng pangkat, ay ipinagbili si Jesus ng 30 pirasong pilak. Nagdagdag siya ng insulto sa pinsala na ito ay sinusubukan na magtaksil kay Hesus sa isang halik. Nakikita mong madilim, at hindi alam ng mga sundalo kung alin ang Jesus kaya sinabi ni Hudas, "Tingnan mo lang ako, ang bibigyan ko ng halik ay ang dapat mong arestuhin."

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Cleanse Me 2
SermonCentral
Preaching Slide
Erased
SermonCentral
Preaching Slide
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion