Summary: Colossians 3:23-24 "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know you will receive an inheritance from the Lord as a reward."

10-18-2020 (1st Onsite Worship, after lockdown; Leaders only)

Series 3 : Theme : Promote Excellence

Live a Life to Please God

1 Thessalonians 4:1

Living to Please God

4 As for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more.

Ang Buhay na Nakalulugod sa Diyos

4 Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugud-lugod sa Diyos.

Introduction :

Itaas pa ang Kahusayan mo (sa iyo) – promote excellence

Maging MAHUSAY – in your chosen field (sa iyong ginagawa, Gawain , Trabaho o Hanapbuhay)

“I am careful not to confuse excellence with perfection. Excellence, I can reach for; perfection is God's business.”

Michael J. Fox (Hollywood actor)

"Excellent people exceed expectations." (by Joyce Meyer)

they do more than is asked, and they take extra steps in ensure the highest quality.

Colossians 3:23-24

"Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know you will receive an inheritance from the Lord as a reward."

23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. 24 Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo.

Therefore, we are called to strive for excellence in order to be the best testimony for the Lord that we can be.

Non-Christians are watching to see what kind of a difference Jesus is making in your life, and you can point others to Him by being diligent in your tasks and being above reproach in your ethics.

Excellence does not necessarily mean the absence of mistakes,

but it does mean the presence of faith and determination.

To be excellent at whatever God has called you to do, you must

First, ask God for strength to accomplish the task and then, (humingi sa Diyos ng Karunungan,

lakas at Kakayanan)

secondly, His endurance to complete it. (Katatagan, para makatapos ng matagumpay)

A person who strives for excellence doesn't give up when he makes mistakes, and he doesn't avoid tasks for fear of failure. (hindi sumusuko kahit magkamali, muling sumusubok ng mas mahusay)

Andrew Carnegie said that "An average person puts only 25% of their energy and ability into their work. The world takes its hat off to those who put more than 50% capacity in (respect), and stands on its head to those few and far between souls who devote 100%." (standing ovation)

Ano-ano ang mga area ng buhay natin, na nilalapatan natin ng ating Best Effort , Kahusayan

a.Trabaho (kahit ano pa yan, mababa o mataas na trabaho, may posisyon ka man o wala),

Sa trabaho, di ka nagpapa-late pumasok… Inaayos mo trabaho.

b.Kabuhayan,

c.Pag-aaral, nag-eexcel ka, ayaw mo ng 3 lang o 75 lang na grade, dapat 90pataas

d.Ministry (paglilingkod natin kay Lord),

Sa church, di ka nagpapa-late, specially kapag meron kang bahagi

To every visitors in the church, we represent the church here and, online

We must excel

Huwag mong ibaba ang Husay mo , pag nasa Church ka, dapat inaalay mo sa Diyos

ang husay na binigay sa iyo ni Lord…

e.Being Parents or Tatay /Nanay

f.At kung ano pang mga bagay tulad ng Sports or Hobbies. (sa mga kabataan, huwag lang magaling sa Gaming, dapat magaling ka rin sa gawaing BAHAY)

g. Even in our personal Hygiene, di kailangan ng maraming pera , para maging malinis at mabango.

Ayusin ang sarili, huwag magmukang kaawa-awa, we represent the Lord in our life.

Magsuklay, mag-polbo kung kinakailangan, mag-toothbrush, mag-deodorant, plantsahin ang damit (hindi ito nangangailangan ng pambayad, kayang-kaya mo yan sa iyong sarili)

That is who you are. (that’s how you represent yourself and your Lord)

Tandaan natin, bawat Area ng Life, andon ang leading ni Lord.

Di natin pwede sabihin na pag lang Ministry/church, andon ang leading ni Lord.

Pero kapag secular work, ako na bahala, wala si Lord.

Sometimes may mga Professional or sa Secular Work natin, (sa mga Empleyado or Professional) we strive for Excellence, pero pagdating sa Ministry, we ignore , we don’t put much effort

We take for granted si Lord, May Ministry o wala, maglingkod kay Lord o Hindi… (we don’t care)

Anuman tayo sa Labas ng Church, dapat ang aim natin, meron tayong bahagi sa ubasan ng Panginoon. Hanapin mo ang bahagi mo sa katawan ni Kristo , siguradong meron ka…

Sa Colossas 3:23 – “Anuman ang inyong ginagawa…” Secular work man o Paglilingkod kay Lord

Bawat gawa o Gawain na masumpungan ng ating mga Kamay

It does not matter if it is in the Church or outside the church, “gawin ng buong husay”

What ever God is giving you, do it with excellence…

Why We Need to Excel? Bakit Kailangan maging Mahusay sa ating mga ginagawa?

1. It Pleases our God.

God wants our best.

We have an excellent God. We reflect Him, when we excel.

We Give God the Glory due only to Him…

Excellence is not defined in terms of how we achieve greatness, but on how we please our God.

Gusto nyo bang nagagalak ang Diyos, kapag nakaka-accomplish tayo ng mga bagay sa buhay natin?

2. Every Work is dedicated to God.

2 verses that helps us understand, Why God wants us to excel in everything we do?

Matthew 5:16 "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven"

To give glory in His name.

Philippians 2:14 “Do all things without grumbling or disputing”

14 Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo,

For our satisfaction(kasiyahan), and Joy or happiness (walang reklamo, pagtatalo)

Your motivation will always come from God. If you live your life centered on Him, you will always have a direction and core.

My life may not be perfect, but I have my God to thank and live for.

CONNECT:

Today, we are called by God to stand out and be excellent at what we do.

In what areas of our lives have we been not giving our best?

Change our mind , our character, receive the excellent spirit of God.

In work or studies

In our ministry

In being parents or a child

In our play & hobbies

In your character, even in your hygiene

------ ------ -----

(APPLY OVE)

Our God is an excellent God. When He gave Jesus for you and me, He was very excellent in His love for us.

Inibig tayo ng Diyos, kahit di tayo kaibig-ibig

Jesus is an excellent Lord, when He died at the cross, for you and me, He was very excellent in His obedience to the Father for us.

(Close in SALVATION Prayer)

------ ------ -----

Source: http://www.knowjesus.com/Dev_excellence.shtml

https://www.sermoncentral.com/sermons/be-excellent-john-ong-sermon-on-work-for-god-s-glory-193737?page=1&wc=800

Jentezen Franklin: The Spirit of Excellence