Sermons
Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching :

Sermons on banal: showing 1-15 of 67

Scripture

Rating

Date

Denominations

 • Show more

Language

Sermon Type

Audience

Try PRO
Confident Preaching
Try PRO free and preach with confidence when people need it most.
Free for pastors
 • Resurrection--Focal Point Of Our Music Series

  Contributed by W Pat Cunningham on Apr 23, 2011
   | 1,284 views

  We must strive for renewal of our liturgical music from within

  Monday in the Octave of Easter 25 April 2011 Spirit of the Liturgy The Gospel today documents a coverup. It was not the first coverup in history, but it certainly is the one with the worst results. The Resurrection of Jesus from the dead, and the simultaneous appearance of a number of dead ...read more

 • Music Related To The Word Of God Series

  Contributed by W Pat Cunningham on Apr 30, 2011
   | 1,907 views

  Though the musical establishment try to stop it, the Church will have music that gives primacy to the Word of God

  Monday of 2nd Week of Easter St. Athanasius–2011 May 2, 2011 The coincidence of these readings with the Feast of St. Athanasius is, I believe, unique in our lifetime. That’s because Easter is rarely this late. It helps us understand that controversy is not unique to our age, and ...read more

 • Turuan Ang Iyong Anak Sa Paraan Ng Diyos

  Contributed by James Dina on Jul 22, 2020
   | 68 views

  Ang banal na kasanayan ni Job ay sumasalamin sa pangangalaga ng kanyang mga anak. Sa tuwing mag-aartista ang kanyang mga anak, laging nandoon siya upang mag-alay. (Job 1: 4-5). Gaano karaming mga ama ang talagang nag-iisip tungkol sa mga bunga ng mga kasalanan ng kanilang mga anak?

 • Epekto Ng Salita Ng Diyos Sa Panalangin

  Contributed by James Dina on Jun 29, 2020
   | 146 views

  Ang Salita ng Diyos ay may mahalagang papel sa lahat ng aspeto ng iyong buhay panalangin. Ang iyong pakikipag-ugnay sa Diyos ay batay sa at magsasama ng maraming pakikipag-isa sa pamamagitan ng Salita.

  Epekto ng SALITA NG DIYOS SA PANALANGIN Gaano kadalas mong ginagamit ang Salita ng Diyos sa Panalangin? Ang Salita ng Diyos ay may mahalagang papel sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ...read more

 • Walang Kabuluhang Mga Saloobin

  Contributed by James Dina on Jul 19, 2020
   | 22 views

  Ang diablo ay nagdudulot ng walang kabuluhang mga saloobin, isang kasalanan na nabuo ng iyong kamustahin, at punan ang iyong mga puso ng mga saloobin sa panahon ng pagdarasal.

  walang kabuluhang mga saloobin Bakit hindi nasagot ang ating mga dalangin? Sinisikap ni Satanas na matakpan ang Kristiyano sa gawa ng panalangin, kapag hindi niya ito maiiwasan. Pinapanood niya ang iyong mga galaw at nasa iyong takong saan ka man lumingon. Kung nag-iisip ka ng ...read more

 • Diyos'y Naglilitaw Ng Mga Malalim Na Bagay Mula Sa Kadiliman

  Contributed by James Dina on Jul 6, 2020
   | 148 views

  Maihahayag ng Diyos ang lahat sa kadiliman, maging ang malalim na mga bagay na nasa kadiliman; sapagka't ang kadiliman ay hindi madilim sa Kanya, at ang gabi ay maliwanag tulad ng araw, ang kadiliman at ilaw ay magkatulad sa Makapangyarihang Diyos (Awit 139: 12).

  Diyos'y naglilitaw ng mga malalim na bagay mula sa kadiliman JOB 12:22 Siya'y naglilitaw ng mga malalim na bagay mula sa kadiliman, at inilalabas sa liwanag ang lihim ng kamatayan. Ang mga katangian ng Diyos, tulad ng ipinahayag sa Bibliya, ay mahalaga upang ...read more

 • Ginawa Ng Diyo Mga Dakilang Bagay Series

  Contributed by James Dina on Jul 14, 2020
   | 75 views

  Ang mga kababalaghan ng Diyos ay mga supernatural na kilos na higit sa pag-unawa ng tao. Sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang mga palatandaan, ipinapakita ng Diyos ng mga kababalaghan ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan, ang kanyang hindi maiiwasang presensya

  DIYOS NG WONDERS Sermon Writer - James Dina Email - jodina5@gmail.com JOB 5:9 “Na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita; ng mga kamanghamanghang bagay na walang bilang” Ang Tanging Buhay na Diyos ay isang Diyos ng mga kababalaghan. Nakikita natin ang mga kababalaghan ng ...read more

 • Hahahanapin Ang Panginoon

  Contributed by James Dina on Jul 26, 2020
   | 75 views

  Ang paghahanap sa Panginoon ay ang nakakamalay na pag-aayos ng pansin ng ating isip at pagmamahal ng Diyos sa Diyos. Siya ang aming matalik na kaibigan at kaibigan lamang. Hanapin ang Panginoon at ang Kanyang lakas; hahanapin ang Kanyang presensya palagi.

  HAHAHANAPIN ANG PANGINOON JOB 5: 8, " Nguni't sa ganang akin, ay hahanapin ko ang Dios, at sa Dios ay aking ihahabilin ang aking usap:" Ito ang karangalan at pribilehiyo ng bawat Kristiyano na makilala ang Diyos at lumakad kasama Siya sa pang-araw-araw na batayan. Siya ang isang ...read more

 • Obsessed With Self Series

  Contributed by Marilyn Dela Cruz on Jul 27, 2019
   | 835 views

  One day all those who have rejected God will lament for their only one soul, but the repentant heart, who looked to Christ, shall reap in joy.

  CHURCH NAME: Worship God Forever JOB POSITION: Bible Teacher/ Writer LOCATION: Baliuag Bulacan Name: Marilyn Dela Cruz TOPIC: THE LOST S.O.U.L. sermon series, "O.BSESSED WITH SELF" DENOMINATION: Independent 📌 INTRO Insert HUMOR ILLUSTRATION. To wARM the hearts and enliven the ...read more

 • Unescapable Prison Series

  Contributed by Marilyn Dela Cruz on Jul 27, 2019
   | 546 views

  We will study First the CONDITION of THE LOST SOUL who is trapped inside the 'UNESCAPABLE PRISON.'

  My Family in CHRIST, (FIC) THREE Characters in today's Message. I. THE LOST SOUL II. THE ANOINTED ONE III. THE SOUL WINNER We will study First the CONDITION of THE LOST SOUL who is trapped inside the PPP 'UNESCAPABLE PRISON.' OR HINDI MATATAKASANG KULUNGAN. LETS ...read more

 • Nagagawa Ang Diyos Ng Mga Kamangha-Manghang Bagay Na Walang Bilang. Series

  Contributed by James Dina on Jul 18, 2020
   | 82 views

  Isinisiwalat ng Wonder ang kakayahan ng Diyos na gumawa ng mga bagay na lampas sa mga kapangyarihan at inaasahan ng tao.Ang bawat bagong sanggol ay isang himala mula sa Diyos - isang natatanging bagong tao na hindi pa nakatira sa mundo bago at hindi na magkakaroon ng ibang katulad na katulad niya.

  Nagagawa ang Diyos ng mga kamangha-manghang bagay na walang bilang Sermon Writer - James Dina Email - jodina5@gmail.com JOB 5:9 “Na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita; ng mga kamanghamanghang bagay na walang bilang” Ang mga gawa ng Diyos ay sari-saring, at hindi ...read more

 • Talas Ng Dila

  Contributed by James Dina on Jul 20, 2020
   | 64 views

  Ang dila ay isang maliit na armas. Ito ay isang malaking awa na mailigtas mula sa dila. Ang dila ay orihinal na ginawa upang maging isang organ ng papuri ng Diyos ngunit ito ay naging isang instrumento ng kawalang-katarungan. Ang dila ay nagpapasakit ng mas malaking sugat kaysa sa tabak.

  Talas ng dila Job 5:21 ---- "Ikaw ay maitatago sa hampas ng dila, at hindi ka matakot sa pagkawasak pagdating." Ang dila ay isang maliit na armas, ngunit ito ay isang pagputol; ito ay tulad ng isang salot o latigo, na ...read more

 • Rites Are Not Rigid Series

  Contributed by W Pat Cunningham on May 28, 2011
   | 1,338 views

  The new churches of the apostolic age did not make up their worship, but developed that of the synagogue into the Divine Liturgy, with due respect to the foundation by Jesus and the characteristics of the particular churches within which these liturgies d

  Monday of 6th Week in Easter Memorial Day Spirit of the Liturgy Imagine the founding of a new church, down on the riverbank in Philippi, under the leadership of the great apostle Paul and his companions. She was not a Jew, but did worship the one God. Did the Holy Spirit inspire this little ...read more

 • Mga Paa Na Matulin Sa Pagtakbo Sa Kasamaan

  Contributed by James Dina on Aug 7, 2020
   | 5 views

  Sumpain ang mga gumagawa ng kamalian, sapagkat tatawagin silang mga anak ng diyablo. Pagnilayan ang landas ng iyong mga paa; pagkatapos ang lahat ng iyong mga paraan ay magiging sigurado. Huwag lumipat sa kanang kamay o sa kaliwa; ilayo ang iyong paa sa kasamaan.

  Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan "Ang anim na bagay na kinamumuhian ng Panginoon, oo, pito ay kasuklamsuklam sa kanya: Isang mapagmataas na pagtingin, Isang sinungaling na dila, Mga kamay na nagbuhos ng dugo na walang kasalanan, Isang puso na naglilikha ng masamang balak, Talampas ...read more

 • "Bakit Hindi Sinasagot Ng Diyos Ang Aking Mga Dalangin? "

  Contributed by James Dina on Jul 23, 2020
   | 111 views

  Doble kaming nagdasal, napakahirap, nang walang anumang mga resulta. Mayroong malaking katiyakan na naririnig niya ang bawat panalangin. Ginawa niyang maganda ang lahat sa oras nito. Kung mas mahaba ang isang panalangin, naantala, mas perpekto itong darating sa wakas.

  “Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga dalangin? " “Kaya't sinasabi ko sa iyo, magtanong, at ito ay bibigyan sa iyo; maghanap, at makikita mo; kumatok, at ito ay mabubuksan sa iyo. ” (Lucas 11: 9) Manalangin kami, ngunit walang mga sagot. Doble ...read more