Sermons

Summary: We live in a negative World (John 16:33) This negative world has many problems We are affected by the world’s trouble Violence, war, crime Alcohol, abortion, home breakups Isa sa pangunahing nagpapakita ng mga negatibong bagay sa ating relasyon ay an

TITLE: STAYING POSITIVE IN A NEGATIVE WORLD.

TEXT: Philippians 4:6-9

INTRODUCTION

Isang babae ang nakausap ko at humihingi ng payo kung ano ang gagawin n’ya sa kanilang pagsasamang mag-asawa, sa tinagal daw ng kanilang pagsasama ay di daw s’ya nakatikim ng kahit na konting ginhawa wala daw s’yang naranasang sarap, tamis, kapayapaan, at pag-ibig, mabuti pa daw ay maghiwalay na lang sila.

Di ko alam ang tunay na sitwasyon sa pagsasama ng mag-asawang nabanggit subalit tila ganito ang senaryo ng maraming pagsasama ngayon. Madalas ang ating nakikita ay ang negatibo sa ating mga mundo at relasyon.

We live in a negative World (John 16:33)

This negative world has many problems

We are affected by the world’s trouble

Violence, war, crime

Alcohol, abortion, home breakups

Isa sa pangunahing nagpapakita ng mga negatibong bagay sa ating relasyon ay ang ating mga pagkakaiba. Ang pagkilala at pagtanggap ng pagkakaiba ay makakatulong sa pagpapagaan di man sa tuluyang ikalulutas ng mga problema.

DIFFERENCES BETWEEN MALE AND FEMALE

MALE FEMALE

KUNG MAG-ISIP

General Specific/detailed

BASIS OF DECISION

Mind/ Logic Feelings/Intuitions

Not observer Keen observer

Straight forward Go around the bush

Mapagsarili ng feelings Expressive

Security is base on job/money love is the security

Mahina ang loob madaling malungkot

KAPAG NAGBIGAY NG REGALO

Practical sentimental,emotional,special

FULFILLMENT

Outside the home Inside the home

Always on the mood Paiba-iba ang mood

Subukin nating basahin ang laman ng ating mga isipan

Ang mga LALAKE.

Kapag nagbigay ng opinion, ang nasa isip nya itinutuwid ko ang mga bagay-bagay. Pag babae ang nagbigay opinion sa isip ng lalake kinokontra sya.

Kapag bumili sya ng isang bagay sa isip nya ito’y mahalaga. Pag si babae ang bumili sa isip ng lalake nag-aaksaya lang.

Pag nagkasakit si lalake, sa isip n’ya dapat lang na alagaan ni babae. Pag si babae ang nag kasakit sa isip ni lalake bukas dapat magaling ka na di ko na ito kaya.

Kapag ayaw ni lalake na makipag sex may mabuting dahilan. Pag si misis ang ayaw sa isip ni mister pakipot ka pa.

Pag mali si mister, honest mistake. Pag si misis ang mali sa isip ni mister tatanga-tanga si misis.

TINGNAN NAMAN NATIN ANG ISIPAN NI BABAE.

Kapag hindi makaintindi sa usapan. Iiyak na lang. Kapag si mister ang di makaintindi, sa isip ni misis di sya dapat magalit.

Kapag nanonood ng tv, sa isip ni misis nagrerelaks lang. Kapag si mister ang nanonood ng tv sa isip ni misis, iniiwasan sya.

Kapag tumawa si misis sa mali ni mister cute daw s’ya. Kapag si mister ang tumawa sa mali ni misis, sa isipan niya si mister ay walang pakiramdam.

Kapag pinuna ni misis ang suot ni mister, ibig lang n’yang maging pogi si mister. Kapag si mister ang pumuna sa suot ni misis sa isipan nya napapangitan si mister.

Pag nagpupuyat si misis sa isip nya dapat matapos ang trabaho. Pag si mister ang nagpupuyat sa isip ni misis inaabuso ang katawan.

We are not to be negative people

We are to be rejoicing people( Phil.3:1)

We are to focus on positive thoughts and praise.

Things true, honest, just

Things pure, lovely, of good report.

IT’S ONE THING TO KNOW, IT’S ANOTHER THING TO DO.

Always refer to your manual (bible)

Communicate and listen

Agree on listening to each other.

Don’t talk about serious matters when upset, tired or ill.

Focus on resolving the issue rather than attacking the person. (pareho kayo ng kampo)

Make him/her your Gods best, not your Gods beast.

Maraming tao ang namumuhay sa negatibong aspeto ng buhay dahil kinilala ang mga pagkakaiba bilang sumpa, tandaan natin na tayo ay ginawa sa magkaibang materyales, magkaiba talaga subalit pinagsama para magtulungan at bumuo ng isang sambahayan.

Let us pray.

Copy Sermon to Clipboard with PRO

Browse All Media

Related Media


Church Family
SermonCentral
PowerPoint Template
Family 3
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion