Sermons

Summary: Father's Day Sermon during quarantine. God is waiting for us to return to Him!

INTRODUCTION

Eph 3:18, Lubos ninyong maunawaan kung ano ang lawak, ang haba, ang lalim at ang taas ng pag-ibig ni Cristo.

1 Jn 3:1, Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama.

Ang sabi sa bible na ang pagibig ay hindi lang katangian ng Panginoon... Ito ang kanyang pinaka essence... Ito ang kanyang kabuuan. Ang sabi ni Juan that God is love.

At nilikha niya tayo mula sa kanyang pagibig. Nalikha tayo upang mamuhay tayo sa loob ng pagibig na yun. to live in intimacy with the Father,

The question then is what happens within us when that longing isn’t satisfied?

We live in a fatherless generation. At malaki ang epekto nito sa bawat tahanan... Sa bawat bata...

Daily Record says that this level of “fatherlessness” is directly associated with the problems of education, teen pregnancy, and crime.

Di ko alam kung masusurpresa pa kayo dito... When the natural father’s love isn’t present, many choose to hit the party scene to find the love that is missing from their loves.

Many try the quick fixes offered by immorality, drugs, and alcohol. Yet the need for a father’s love is still there.

Sa umagang ito ay nais ko na makita niyo ang puso ng ating Apnginpoon bilang ama.

At nakapaloob ito sa isa sa pinaka makapangyarihang parable na sinabi ni Jesus.Ito ang Parable of the Prodigal Son.

Lahat kayo ay pamilyar sa parable na ito at ilang beses niyo ng narinig.

Ang Parable of the prodigal son ay hindi lang ito story tungkol sa isang anak na kinuha niya ang lahat ng kanyang mana at winaldas niya ito. Hindi lang ito story tungkol sa panganay na anak na laging nagrereklamo. Ito ay story ng isang ama na umaapaw ang kanyang pagibig na kaya niyang isuko ang lahat ng bagay ng nasa kanya upang muling maibalik ang kanyang anak na nawala sa labas ng kanyang tahanan at maging ang anak na nasa loob ng kanyang tahanan. Ito ang puso ng Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat para lang tayo ay muling makapanumbalik sa kanya.

Dito sa Luke 15: 11-32, Makikita natin na ang Ama na mayaman ay may dalawang Anak. Minsan ay lumapit ang kanyang bunsong anak sa kanya at sinabing Alam mo tay kapag namatay ka sa amin din naman mapupunta yung mga ari arian mo diba? So bakit pa ako maghihintay na mamatay ka... Bakit hindi mo na lang ibigay sa amin ngayon... Dahil ibibigay mo rin naman yan samin balang araw... Now na! Ang bait na anak...

Isang malaking insulto sa magulang ang gawin sau ito ng anak... Na sabihin niya na hindi na kita kailngan... ang kailngan ko ngayon ay yung pera mo, akina at makaalis na dito.

Ngayon ang ama ay mapagmahal kayat anong ginawa niya? Hinati niya ang kayamanan niya sa dalawa niyang anak. Meron siyang pera at meron siyang bukid. Kaya hinati niya ito sa dalawa. Ang batang anak ay nakatanggap ng pera. Samantalang ang matandang anak ay natanggap ang bukid. Ganun ang nangyaring hatian. Ang batang anak ay nakatanggap ng pera. Samantalang ang matandang anak ay natanggap ang sakahan.

At ang batang anak ay lumayas at nilustay niya ang lahat ng pera na natanggap niya. At naubos ang lahat ng ito. Minsan ay nagising siya na hirap ang kanyang kondisyon. Lahat ng inaakala niya na pangmatagalan ay panandalian lang pala lahat.

So kailngan niyang magtrabaho para makakain. At napunta siya sa babuyan... sinabi niya na kailngan ko ng trabaho kahit na anong trabaho.. Ok,,, Ikaw ang magpakain sa aking mga baboy araw araw. Ok... Kaya ko po yan. Gagawin ko ang lahat dahil kailngan ko ng pera.

Isang araw habang siya ay nagpapakain ng baoy, gutom na gutom siya... At kahit pa ang pagkain ng baboy ay kinain niya para lang malagyan ang kanyng sikmura.

At narealize niya, ano itong ginagawa ko? At naalala niya... Nalala niya ang kanyang ama. At sa oras na yun siya ay cornered. Ito ay defining moment na kung saan ang kanyang buong future ay nakasalalay.

Sa katunayan mapapansin niyo na hindi lang yung anak na lumayas ang nawala... Kundi maging yung kanyang anak na naiwan sa kanya. At ito ng napakainteresting... Mapapansin niyo sa story na wala siyang conversation dun sa kanyang alibughang anak. Wala siyang paguusap sa kanya. Check niyo

Halos lahat ng kanyang conversation ay dun sa panganay na anak. So...

1. YOU CAN MESS YOUR LIFE UP OUTSIDE THE FATHER’S HOUSE OR INSIDE

Dalawang anak... Ang akala ng marami ay yung bunsong anak lang ang nasira ang buhay, kundi maging ang panganay na anak na naiwan.

Kung minsan ay iniisip natin na ang mga tao na naligaw, yung mga tao na sira ang kanilang buhay, mga tao na nasa bisyo, mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon ang siyang nawawala.

Kundi nagpapahayag din dito sa parabale na ito na maari din pala tayong mawala kahit na mismong nasa loob tayo ng tahanan ng Dios... Dahil bagamat nasa church tayo... At nung naglockdown at ang pagsisimba kagad naisip natin na gawin... Nachuchurch tayo, nasa ministry tayo, pero malayo ang puso natin sa Panginoon. Tulad ng panganay na anak.... Na tayo ay nawawala din dahil wala ang puso natin sa Kanya.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Jennylyn De Guzman

commented on Nov 6, 2020

So blessed. Thank you po sa inyong preach pasotor, pls post pa po.. Thank you so much and may God bless you even more po

Join the discussion