Bible

Luke 6:15

View Full Chapter

15Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot,