Sermons

Summary: Misinterpretations of these passages regarding on the poor widow

INTRODUCTION:

NGAYONG UMAGA AY GUSTO KONG TALAKAYIN ANG ISA SA MGA BIBLE PASSAGES NA NAMIMISINTERPRET NG MGA CHRISTIANS AT MGA PASTORS. ITO YUNG BIBLE PASSAGES NA KADALASANG GINAGAMIT KAPAG KA TITHES AND OFFERING AT ISANG ENCOURAGMENT PARA TAYO AY MAGBIGAY PARA SA LORD.

THESE ARE THE TYPICAL INTERPRETATIONS OF THESE PASSAGES:

1. The poor widow is the good example of Christian giving

2. We must give all of our resources for God

3. The rich people were not giving all they had unlike the poor widow

4. The poor widow was exalted because she gave her two small copper coins in the treasury

FACTUAL DATA:

SI JOHN MARK AY HINDI DISCIPLE NG PANGINOON. SI JOHN MARK AY ISANG SECRETARY NI APOSTLE PETER AT SINASABI NA PINASA LAHAT NI PETER ANG LAHAT NG INFORMATION NA GINAWA NI JESUS KAY JOHN MARK HABANG SI JESUS AY NASA MUNDO. SI JOHN MARK AY HINDI EYEWITNESS NG PANGINOON, PERO NAISULAT NIYA ANG GOSPEL NANG MAYROONG ACCURACY. SINULAT NI JOHN MARK ANG 2ND GOSPEL SA ROME, PARA SA MGA GENTILE CHRISTIANS NA NASA ROME. KAYA NIYA ITO SINULAT SA MGA GENTILE CHRISTIANS, PARA MALIWANAGAN SILA SA CUSTOMS NG MGA JUDIO. ANG ISTORYANG ITO AY HINDI MAKIKITA SA GOSPEL OF MATTHEW. MAKIKITA PA NATIN ANG ISANG STORY NA ITO SA GOSPEL NI LUKE SA CHAPTER 21:1 – 4 AT SA MATTHEW 23

SAGUTIN NATIN ANG MGA KATANUNGAN NA IYAN HABANG SINASALIKSIK NATIN ANG SINASABI NG BIBLIYA SA ATIN. PARA MAINTINDIHAN NATING MAIGI ANG STORYA SA VV.41 – 44, KAILANGAN NATING MALAMAN KUNG NASAAN BA SI JESUS NITONG MGA PANAHONG ITO. MALINAW NA ANG HULING JOURNEY NG PANGINOON AY SA JUDEA. KUNG SUSURIIN NATING MABUTI ANG TAKBO NG STORYA SA GOSPEL NI MARK, FROM CHAPTERS 1 – 9, NAGPAPAGALING ANG PANGINOON, NAGTUTURO, AT NAGPAPAKITA NG MILAGRO SA LABAS NG JUDEA. SA CHAPTER 10:46 LANG MAKIKITA NA MAY RECORD NA PINAGALING SI JESUS NA ISANG BULAG NA SI BARTIMAEUS. PAGPASOK NILA SA JERUSALEM AT SA MGA KATABING CITY, HINDI NA NAGPAGALING ANG PANGINOON. PUMASOK NA ANG PANGINOON SA REGION NG JUDEA; SA BETHANY, BILANG ISANG HARI NA TATALUNIN ANG GAWA NI SATAN SA KRUS, AT BILANG ISANG PROPETA.

ANO ANG MAYROON SA JUDEA AT SA JERUSALEM KUNG SAAN NAROROON ANG PANGINOON JESUS AT ANG MGA DISCIPLES?

ANG JUDEA AY NASA SOUTH PART NG ANCIENT ISRAEL. NAHATI ANG ISRAEL SIMULA NOONG NAMATAY SI KING SOLOMON. PAGKATAPOS NG BABYLONIAN CAPTIVITY, TINAWAG ITONG JUDEA, MEANING “LAND OF THE JEWS”. ANG JERUSALEM AY ISANG CITY NG JUDEA NA KUNG SAAN ITO ANG CENTER OF SCRIBAL KNOWLEDGE, AT INTERPRETATION NG LAW NI MOSES. SI PROPHET JEREMIAH AY ISANG PROPETA AT ANG KANYANG MINISTRY AY JUDEA OR JUDAH AT JERUSALEM. ANG MENSAHE NI JEREMIAH SA JUDAH AY SILA AY BUMALIK SA DIYOS, DAHIL GRABE ANG PAGKAKASALA NILA SA DIYOS. SILA AY TUMALIKOD AT SUMAMBA SA IBANG DIYOS. ANG JUDAH OR JUDEA NOONG 580 B.C. AY PAREHO GANOON PA DIN, HANGGANG SA PANAHON NG PANGINOON NOONG A.D. 30. KUNG ANG MENSAHE NI JEREMIAH AY JUDGEMENT SA BAYAN NG JUDAH, ANG MENSAHE NI JESUS NOONG SIYA AY PUMASOK SA JERUSALEM AY ISA RING JUDGEMENT DAHIL SA CORRUPTION SA NA NANGYAYARI SA TEMPLO.

KUNG TALAGANG TUNAY NA DIYOS TALAGA ANG KANILANG SINASAMBA, HINDI DAPAT NILA PINAGSASAMANTALAHAN ANG MGA TAO SA JERUSALEM.

CONTEXT OF MARK CHAPTER 12:

BABALIK TAYO SA CHAPTER 11:15FF PARA MAKITA NATIN ANG TAKBO NG NARRATION NI MARK. MAYROONG MATINDING DISCUSSION SA PAGITAN NG MGA RELIGIOUS LEADERS NG TEMPLE AT SA PAGITAN NI JESUS. KUNG SA LUKE 2:46 AY PUMUNTA ANG BATANG JESUS NA HUMBLE, MAAMO, AT WILLING MAKINIG AT MAGTANONG SA MGA RELIGIOUS LEADERS NG TEMPLE, AFTER TWO DECADES, BUMALIK ANG PANGINOON SA TEMPLE NA GALIT DAHIL GINAWA NG MGA JEWISH LEADERS ANG TEMPLE NA ISANG “DEN OF THIEVES”. BAKIT NAGING “DEN OF THIEVES?” DAHIL GINAWANG BUSINESS AREA ANG TEMPLE! ANG GINAGAWA NG MGA RELIGIOUS LEADERS NG TEMPLE AY NAGSESETUP SILA NG TABLE PARA ANG MGA PILGRIMS AY IPAGPAPALIT ANG KANILANG PERA SA CURRENCY NG MGA TAGA JERUSALEM PARA SA ANNUAL TEMPLE TAX (CF. EX.30:13 – 16) AT PWEDE DIN SILANG BUMILI NG ANIMAL SACRIFICES AND OTHER MODES OF SACRIFICES PARA SA DIYOS. DAHIL NAGING MARKETPLACE NA ANG TEMPLE, NAABALA ANG MGA SUMASAMBA DOON LALO NA SA MGA GENTILE WORSHIPERS. KAYA NAGKAROON NG INCIDENT SA LOOB NG TEMPLE AY GUSTONG IBALIK NG PANGINOON, KUNG ANO BA TALAGA ANG PURPOSE BAKIT ITINAYO ANG TEMPLE, PARA MAGING ISANG HOUSE OF PRAYER. SA PARABLE NA ITINURO NG PANGINOON SA TEMPLO, NAUNAWAAN NG MGA RELIGIOUS LEADERS ANG GUSTONG IPARATING NI JESUS SA LAHAT. NAUNAWAAN NG MGA RELIGIOUS LEADERS NA SIYA ANG ANAK NA PINAKAMAMAHAL NUNG MAYARI NUNG VINEYARD. YUNG VINEYARD NA SINABI NI JESUS METAPHORICALLY AY ANG ISRAEL. ITONG PARABLE NA ITO AY ISANG JUDGMENT PARA SA MGA RELIGIOUS LEADERS NA GUSTONG PATAYIN ANG PANGINOON JESUS. THEY DISRESPECTED THE OWNER OF THE LAND WHICH IS GOD DAHIL GUSTO NILANG PATAYIN ANG KANYANG ANAK. SA CHAPTER 12 AY TINALAKAY DIN ANG PAG ENTRAP NG MGA PHARISEES AT HERODIANS KAY JESUS KUNG TAMA BA NA MAGBAYAD NG GOVERNMENT TAX O HINDI. TINALAKAY DIN DITO ANG IGNORANCE NG MGA SADDUCEES PAGDATING SA OLD TESTAMENT SCRIPTURES, RESURRECTION, AT MARRIAGE. TINALAKAY DIN SA CHAPTER 12 ANG PAGTATANONG NG ISA SA MGA SCRIBES PAGDATING SA GREATEST COMMANDMENT. NATAPOS NA ANG STORY NI JESUS AT NG MGA RELIGIOUS LEADERS PAGDATING SA V.34 FOR THE MEAN TIME, AT NAGTULOY NA SI JESUS SA PANGANGARAL SA MGA TAO SA LOOB NG TEMPLE REGARDING SA MISCONCEPTION NG MGA SCRIBES REGARDING SA ANAK NI DAVID. NAGQUOTE SI JESUS SA OLD TESTAMENT, SA PSALM 110:1, ABOUT HIMSELF. ANG GUSTONG SABIHIN DITO NI JESUS AY “ITONG SON” NI DAVID AY HINDI LANG ISANG TAO, KUNGDI PANGINOON. MARAMI NAMANGHA SA PAGPAPALIWANAG NI JESUS REGARDING SA PROPHECY NI DAVID. KUNG PAPANSININ NATING MABUTI ANG TAKBO NG STORY FROM CHAPTERS 11 TO CHAPTER 12, MAKIKITA NATIN DITO ANG MGA SERIES NG OPPOSITIONS AGAINST JESUS. PAGKATAPOS NG SERIES OF OPPOSITIONS AGAINST JESUS, DITO NA NAGSIMULANG MAGTURO SI JESUS BY EXPOSING THE CORRUPTION OF THE SCRIBES.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion