Sermons

Summary: FIVE KEYS HOW TO EXPERIENCE TURNING POINTS IN OUR LIVES.

  Study Tools

EXPERIENCING TURNING POINTS IN OUR LIVES

TEXT: MARK 10:46-52

THEME: SPIRITUAL AWAKENING

INTRO:

• What is your need?

o Healing

o Joy

o Peace

o Strength

o Financial

o Changes

o Restoration

o etc

• In the passage that we are going to meditate in the power of the Holy spirit

o Tingnan natin ang halim bawaT ng isang taong nagkaroon ng personal na engkwentro sa panginoon.

 Nakaranas siya ng kagalingan… restoration

 Nagresulta ito ng pagbabago sa kaniyang buhay

 Pagsunod

o Ano ba ang mga susi sa pagkakaroon ng turning point sa ating buhay pananamapalataya.

• STEPS TO HAVE SPIRITUAL TURNING POINT.

I. “WAKE UP”

• Sino si Bartimeo?

o Picture of a lost world

o Picture of a Christian that need restoration

• “WAKE UP” and realize that you have need that only God can give.

o “HOY GISING” – ANO BA ANG ISANG TAONG TULOG (PAGHAHAMBING SA ATING PANANAMPALATAYA)

 buhay pero hindi siya conscious sa kaniyang paligid

 wala siyang pakialam sa nangyayari sa kaniyang paligid

 kumikilos subalit pa-ikot-ikot na lang sa kaniyang kinalalagyan

 buhay pero hindi mo makausap

 buhay pero hindi nakakarinig

 puno ng panaginip

 wala siyang pakialam kung ano man ang kaniyang hitsura

• (kung siya man ay nakakahiya nang tingnan)

• kung tulo laway na

 hidi siya puwedeng uminom o kumain

o Sino ba ang kalimitang natatanggal sa trabaho? (iyong mga taong sa panahon ng trabaho ay natutulog)

o Sino ba ang kalimitang bumabagsak pag nakaupo (iyong nakaupong natutulog)

o Sino ba ang kalimitang umuuwi pagkatapos ng pananambahan pag araw ng linggo, tapos sasabiihin niya… “Hindi ako na-blessed”

 Sino pa kundi iyong mga tulog

• Kaya ang kailangan nating sabay-sabay na isigaw – “HOY GISING”

o HOY GISING – Hinog na ang anihin

o HOY GISING – MALAPIT NA ANG PAGDATING NG PANGINOON

o HOY GISING – tayo ay nasa mga huling panahon na.

• MULA SA ISANG LIMITADONG BUHAY… NAGISING SI BARTIMEO SA KANIYANG KALALAGAYAN…

o Nang malaman niya na si Hesus ay dumaraan sa lugar na iyon

o Siya ay sumigaw… “Hesus ANAK NI DAVID…. MAHABAG KA SA AKIN”

 Nagising siya sa katotohanan na mayroon siyang pangangailangan na si Hesus lamang ang may kapangyarihan na magbigay

 Nagising siya sa katotohanan na mayroon pang mas mainam na buhay kaysa mamalimos sa daan

• Na pwede siyang mabuhay na mayroong dignidad

• Na pwede siyang makalaya mula sa madilim na kulungang iyon na kaniyang kinasasasdlakan

 Nagising siya sa isang katotohanan na mayroong mas mainam na pwede niyang puntahan at galawan

• Kaysa sa tabing daan na kung saan kasama rin niya ang ibang pulubi na mayroong kapansanan katulad niya

o PAGIGING BULAG LARAWAN NG ISANG BUHAY NA PAIKOT-IKOT NA LAMANG

 Nagising siya sa katotohanan na mayroon siyang mas mainam na magagawa kaysa manghingi ng limos

• Bulag – larawan ng isang buhay na maramin limitasyon…. Pasanin…. alagain


Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion