Sermons

Summary: Afai e afio mai Iesu a nanei, mata ua e mautigoa ua e maua le Ola e Faavavau?

Afai e afio mai Iesu i le afiafi a nanei, mata ea ua e mautinoa e te maua le Ola e Faavavau?

Toatele tagata o loo pisi solo i mea faaleolaga nei, ae le sei faatali tasi lava ma toe manatunatu i le mafuaaga na alai ona soifua mai.

Tagai i le Faaaliga 2:1-7, o loo i ai R e 4 mai le fofoga o le Agaga i Ekalesia e 7.

1. Remember - Manatua

Manatua le a? Manatua le nofoaga sa lua feiloai ai ma Keriso. Manatua le Alofa muamua. Po o le a lava faigata ma fita sa lua fesagai, upu leagaina oe ma tuli ese oe e lou aiga, matua, uo ma e masani. Sa e le popole i ai, pau lava le mea sa e fiafia i ai o lou mulimuli lea ia Iesu. Manatua le feiloaiga ma lou Alii i le taimi o le papatisoga. Young people REMEMBER YOUR FIRST LOVE FOR JESUS. O Mose o le laau e mumu mai ai le afi, o Iakopo o le tauiviga ma le Atua, o Paulo o le ala i Tamaseko. Where was your first encounter with Christ?

2. Repent - Salamo

Salamo mai i filifili o le agasala o loo saisaitia ai oe. Salamo mai le galo o le lua faiga uo ma Keriso. Salamo mai i lou le onosai i faigata. Salamo mai i lou tuua o le tautoga sa lua faia ma Iesu.

3. Remove - Aveesea

Aveesea lau tuugalamepa. Aveesea lou suafa mai le Tusi o le Ola. A le Manatua ma Salamo, e Aveesea e le Atua lou pale ma tuuina atu mo se isi ua Manumalo

4. Right - Aia Tatau

E taua ai oe ma au o Atalii ma Afafine o le Atua. E ulufale atu ai i le Ola e Faavavau. E taua ai oe o le Kerisiano. E te inu ai i le Vai o le Ola, ma ai i le Laau o le Ola lea na tulieseina mai ai Atamu ma Eva ina nei tei ua toe tagofi i ai

Illustration:

Sa i ai se alii mauoa, sa faatau sana taavale fou lava, i se tasi o aso sa malaga atu ai o ia i le ala tele ae faafuasei lava ona togi e se tamaititi lana taavale i se piliki. Sa matua ita lava lenei alii, ma ia taofi loa lana taavale, ua oso i fafo ma fekolaai solo si nei alualutoto. Ua ia faapea atu i lenei tamaititi, e te iloa e uma tupe ma oa a le tou aiga e fai ai lau taavale. Sa tei o ia i le tagi o le tamaititi ma faapea mai; alii e, ua ou salamo i lau mea na fai, peitai, e leai se i si ala ou te faia ina ia maua ai se fesoasoani. Vaai foi oe, o si ou uso laititi lea ua pau i lalo ma lana wheelchair, e le mafai ona ou siiina o ia i luga leaga e mamafa. Faamolemole pe mafai ona e fesoasoani mai. Sa mou vave lava le ita o lenei alii ae ua fesoasoani loa i le nei tamaititi. Ina ua uma, sa faafetai mai tamaiti nei ma o loa i si o laua aiga. Sa umi se taimi o tu lenei alii mauoa ma matamata atu i le foi atu o nei tamaiti. Ona toe oso lea i lana taavale ma malaga loa. E lei toe faia e lenei alii le omo o lana taavale, ae sa fai ma faamanatu ia te ia; E AUA LE TELEVAVE LANA ALU I LE OLAGA NEI, NEI TEI UA TOGI O IA E SE ISI I SE PILIKI.

Copy Sermon to Clipboard with PRO

Talk about it...

Maryann Seu

commented on Feb 20, 2012

Amen.. reading some of your sermons allnight.. really happy I read themthanks Pr Robert. God Bless You.. :-D

Maryann Seu

commented on Feb 20, 2012

Amen.. reading some of your sermons allnight.. really happy I read themthanks Pr Robert. God Bless You.. :-D

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;