Sermons

Summary: Afai e afio mai Iesu a nanei, mata ua e mautigoa ua e maua le Ola e Faavavau?

Afai e afio mai Iesu i le afiafi a nanei, mata ea ua e mautinoa e te maua le Ola e Faavavau?

Toatele tagata o loo pisi solo i mea faaleolaga nei, ae le sei faatali tasi lava ma toe manatunatu i le mafuaaga na alai ona soifua mai.

Tagai i le Faaaliga 2:1-7, o loo i ai R e 4 mai le fofoga o le Agaga i Ekalesia e 7.

1. Remember - Manatua

Manatua le a? Manatua le nofoaga sa lua feiloai ai ma Keriso. Manatua le Alofa muamua. Po o le a lava faigata ma fita sa lua fesagai, upu leagaina oe ma tuli ese oe e lou aiga, matua, uo ma e masani. Sa e le popole i ai, pau lava le mea sa e fiafia i ai o lou mulimuli lea ia Iesu. Manatua le feiloaiga ma lou Alii i le taimi o le papatisoga. Young people REMEMBER YOUR FIRST LOVE FOR JESUS. O Mose o le laau e mumu mai ai le afi, o Iakopo o le tauiviga ma le Atua, o Paulo o le ala i Tamaseko. Where was your first encounter with Christ?

2. Repent - Salamo

Salamo mai i filifili o le agasala o loo saisaitia ai oe. Salamo mai le galo o le lua faiga uo ma Keriso. Salamo mai i lou le onosai i faigata. Salamo mai i lou tuua o le tautoga sa lua faia ma Iesu.

3. Remove - Aveesea

Aveesea lau tuugalamepa. Aveesea lou suafa mai le Tusi o le Ola. A le Manatua ma Salamo, e Aveesea e le Atua lou pale ma tuuina atu mo se isi ua Manumalo

4. Right - Aia Tatau

E taua ai oe ma au o Atalii ma Afafine o le Atua. E ulufale atu ai i le Ola e Faavavau. E taua ai oe o le Kerisiano. E te inu ai i le Vai o le Ola, ma ai i le Laau o le Ola lea na tulieseina mai ai Atamu ma Eva ina nei tei ua toe tagofi i ai

Illustration:

Sa i ai se alii mauoa, sa faatau sana taavale fou lava, i se tasi o aso sa malaga atu ai o ia i le ala tele ae faafuasei lava ona togi e se tamaititi lana taavale i se piliki. Sa matua ita lava lenei alii, ma ia taofi loa lana taavale, ua oso i fafo ma fekolaai solo si nei alualutoto. Ua ia faapea atu i lenei tamaititi, e te iloa e uma tupe ma oa a le tou aiga e fai ai lau taavale. Sa tei o ia i le tagi o le tamaititi ma faapea mai; alii e, ua ou salamo i lau mea na fai, peitai, e leai se i si ala ou te faia ina ia maua ai se fesoasoani. Vaai foi oe, o si ou uso laititi lea ua pau i lalo ma lana wheelchair, e le mafai ona ou siiina o ia i luga leaga e mamafa. Faamolemole pe mafai ona e fesoasoani mai. Sa mou vave lava le ita o lenei alii ae ua fesoasoani loa i le nei tamaititi. Ina ua uma, sa faafetai mai tamaiti nei ma o loa i si o laua aiga. Sa umi se taimi o tu lenei alii mauoa ma matamata atu i le foi atu o nei tamaiti. Ona toe oso lea i lana taavale ma malaga loa. E lei toe faia e lenei alii le omo o lana taavale, ae sa fai ma faamanatu ia te ia; E AUA LE TELEVAVE LANA ALU I LE OLAGA NEI, NEI TEI UA TOGI O IA E SE ISI I SE PILIKI.

Copy Sermon to Clipboard with PRO

Browse All Media

Related Media


A Leap Of Faith
SermonCentral
PowerPoint Template
Angels Among Us
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Maryann Seu

commented on Feb 20, 2012

Amen.. reading some of your sermons allnight.. really happy I read themthanks Pr Robert. God Bless You.. :-D

Maryann Seu

commented on Feb 20, 2012

Amen.. reading some of your sermons allnight.. really happy I read themthanks Pr Robert. God Bless You.. :-D

Join the discussion