Contributors
Rick's church

New Life At Calvary
Cleveland, Ohio 44103
216-391-8448

About Rick
 • Education: Hamilton College 1979 Gordon Conwel Theological Seminary 1982 MDiv Boston University School of Law 1988 JD Trinity Bible College & Seminary 1999 Dr. Ministry
 • Experience: Pastored for 39 years. Now seeking God's will for the next challenge.
 • Family: Toby & I Share The Ministry Together. We have been married for 41 years. Our Daughters are Samantha, Anita , Sharon and son Keon . We are blessed with several grandkids.
 • Books that have had an impact: The Great Divorce, My Utmost For His Highest, Brother Lawrence, Screw Tape Letters
 • Hobbies: Dealing With Computers, Video & The Web
 • What I want on my tombstone: He was found faithful to Jesus Christ.
Browse All

Newest Sermons

 • Serbisyong Biyernes Santo

  Contributed on Apr 11, 2022
   | 164 views

  Ito ay isang magandang Friday Service na may mga bahaging gumaganap para sa 3 indibidwal o maaari silang basahin nang husto bilang bahagi ng isang sermon.

  Serbisyong Biyernes Santo Lucas 23:26-49 Marcos 15:16-41 Pag-iilaw ng Kandila Pambungad na Panalangin Dito Ako Sasamba (Awit) NARATOR (Isa) Kaya eto tayo ngayon para sumamba. Ngayon, nakikiisa tayo sa ating mga kapatid sa buong mundo para alalahanin kung ano ang maaaring naging pinakamadilim ...read more

 • Servicio De Viernes Santo

  Contributed on Apr 11, 2022
   | 266 views

  Este es un buen servicio de viernes con partes de actuación para 3 personas o se pueden leer dramáticamente como parte de un sermón.

  Servicio de Viernes Santo Lucas 23:26-49 Marcos 15:16-41 Encendido de velas Rezo inicial Aquí estoy para adorar (canción) NARRADOR (Uno) Así que aquí estamos hoy para adorar. Hoy nos unimos a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para recordar lo que pudo haber ...read more

 • Good Friday Service-With Readings

  Contributed on Apr 11, 2022
   | 793 views

  This is a good Friday Service with acting parts for 3 individuals or they can be read dramatically as part of a sermon

  Good Friday Service Luke 23:26-49 Mark 15:16-41 Candle Lighting Opening Prayer Here I Am To Worship (Song) NARRATOR (One) So here we are today to worship. Today we join in with our brothers and sisters around the world to remember to remember what may have been the darkest hour in ...read more

 • Ngunit Ngayon Nakikita Ko

  Contributed on Mar 13, 2022
   | 202 views

  Ang sermon na ito ay tumatalakay sa pagpapagaling ni Jesus sa lalaking ipinanganak na bulag at kung paanong ang pagpapagaling ay hindi humantong sa kung ano ang iniisip ng lalaki na nararapat. Maaari tayong maging bulag at hindi alam ito sa ating buhay sa kabila ng ebidensya.

  Ngunit Ngayon Nakikita Ko 3/13/2022 Bay Exodo 20:1-12 Juan 1:1-17 Naaalala mo ba ang mga emosyon na iyong pinagdaanan sa darating na pagsilang ng iyong anak o apo o pamangkin o pamangkin. Naaalala ko pa kung paano ang sandali pagkatapos ipanganak ang aming anak na si Samantha, gusto kong ...read more

 • Pero Ahora Veo

  Contributed on Mar 13, 2022
   | 315 views

  Este sermón trata sobre Jesús sanando al hombre ciego de nacimiento y cómo la sanación no condujo a lo que el hombre pensó que debería. Podemos estar ciegos y no saberlo en nuestras vidas a pesar de la evidencia.

  pero ahora veo 13/3/2022 Bahía Éxodo 20:1-12 Juan 1:1-17 ¿Recuerda las emociones que atravesó con el próximo nacimiento de su hijo o nieto o sobrina o sobrino? Todavía puedo recordar cómo, en el momento en que nació nuestra hija Samantha, quise ...read more

Browse All

Newest Sermon Series

Browse All

Newest Sermon Illustrations

 • Telling A Secret

  Contributed on Dec 18, 2012
   | 2,940 views

  Is there anybody here who has ever told somebody a secret? What’s the first thing you say, when you are about to tell somebody a secret? Right-Don’t tell anybody. But if the secret is some really good news, and you’re the person who is being told the secret, your face lights up, your eyes get ...read more

 • What Will You Need?

  Contributed on Sep 25, 2011
   | 2,753 views

  WHAT WILL YOU NEED? Let's suppose for a moment you are in a place you have never been before. You have no idea how you got there. A person comes out and tells you, "You must go into that room and choose one of four things to take with you on your journey when you leave this place. You may not ...read more

 • Having Compassion

  Contributed on Sep 12, 2011
   | 3,786 views

  HAVING COMPASSION Let’s suppose for a moment that it was Friday night and you wanted to go to a movie. You’re running late for the movie because you got home late, and then once you put down the keys, you forgot where you placed them. It was frustrating but you did find them. You finally jump ...read more

 • Imagine With Me For A Moment, If You Had A ...

  Contributed on May 7, 2010
  based on 1 rating
   | 3,727 views

  Imagine with me for a moment, if you had a beautiful picture in your home that was worth over a hundred thousand dollars because of the artist who had painted it. It was a one of a kind masterpiece. The artist had put excellence into every stroke of his work The colors were awesome. The depth ...read more