Sermons

Summary: Ang sermon na ito ay tumatalakay sa pagkilala na tayo ay isang templo na nais manirahan ng Diyos at kailangan natin ng pangangailangan na gumamit ng tamang mga materyales sa pagtatayo upang mapanatili ang banal ng templo

Pamumuhay na May Eternity In View

Ni Rick Gillespie- Mobley 6/13/2021 Mateo 7: 15-28,1 Corinto 3: 5-17

Nabili mo na ba ang isang item na mukhang mahusay sa pakete o sa anunsyo ngunit nang makuha mo ito, sinabi mo, "ito ay walang iba kundi isang piraso ng basura, napakaputla, nais kong ibalik ang aking pera. Kamakailan lamang ay nag-order ako at bumili ng isang lumilipad na drone na may 4k camera upang kumuha ng video mula sa kalangitan at maaari rin itong lumusot sa buong Lake Erie upang kumuha ng mga larawan sa ilalim ng tubig. Ang oras ng paglipad ay 32 minuto. Kung nagbayad ako ng dagdag na $ 15 na ginawa ko, magpapadala ito sa loob ng 3-5 araw.

Nakatanggap ako ng isang drone pagkalipas ng 3 linggo na lilipad hanggang sa 8 minuto, mayroong isang kahila-hilakbot na kalidad na kamera, at kung ipinadala ko ito sa Lake Erie ang bagay na iyon ay kaagad na lulubog. Ito ay ibang brand, kulay at istilo mula sa inorder ko.

Minsan kapag nangyari sa atin ang mga ganitong bagay, nagagalit at nagagalit sa atin, maaari lamang nating itapon ang bagay sa basurahan at magpatuloy tungkol sa aming negosyo. Gayunpaman, may iba pang mga oras, kung saan ang nakuha ay hindi madaling mapupuksa at natigil kami sa pagbabayad tulad ng napakaraming deal sa kotse na hindi namin alam na nasa ilalim ng tubig sa isang baha. Kailangan pa naming magbayad.

May iba pang mga oras, kung kailan ang ating buhay ay malubhang napinsala o nasaktan. Nakikita natin ito kapag iniisip ng mga tao na nakakabili sila ng isang magandang oras na may mataas na gamot na hindi napagtanto na talagang nagbabayad sila para sa labis na dosis ng fetanoly na papatay sa kanila. Ang nakikita natin ay hindi palaging, kung ano ang nakukuha natin.

Alam mo ito o hindi, pareho kang tagabuo at isang gusali at kung ano ang iyong itinatayo ay batay sa kung gaano katagal mo inaasahan na tatagal ito. Sa tuwing kakain kami, nagpapasya kaming magtatayo at sa kung ano ang plano naming magmukhang sa hinaharap pati na rin kung gaano kalayo ang darating na hinaharap.

Sa tuwing nag-iisip tayo o kumikilos, gumagamit kami ng mga materyales upang maitayo ang aming pang-espiritwal na katawan o ang aming templo ng Banal na Espiritu ayon sa paglalarawan nito sa bibliya. Hindi natin ito madalas na iniisip, ngunit tayo ay talagang isang templo, na nilikha upang ang Diyos ay manirahan sa atin. Talagang nais ng Diyos na mabuhay sa loob mo at sa loob ko. Ang kasalanan sa atin ay nais na panatilihin ang Diyos sa labas. Patuloy nitong nais na paglingkuran ang Diyos ng isang paunawa sa pagpapaalis.

Ang aming problema sa kasalanan ay nais naming gamitin ang aming katawan para sa isang layunin, ngunit sinabi ng Diyos na ang iyong katawan ay aking templo at dapat itong mapanatiliing banal sa pamamagitan ng paggamit ng mga tamang uri ng materyales upang maitayo ang templo.

Sa ating pagbabasa ng Bagong Tipan sinabi sa atin ni apostol Paul na binubuo natin ang ating sarili sa espiritwal na may iba't ibang mga item na magkakaroon ng ibang resulta sa ating buhay. Sa Mga Taga Corinto 3:12 Sinabi niya na ang ilang mga buhay ay maaaring mabuo gamit ang ginto, pilak, mamahaling bato at ang iba ay may kahoy, hay o dayami.

Ang itinatayo namin ay matutukoy kung gaano katagal - sa palagay namin ay may magtatagal. Sa daang ito ay malinaw na nakikipag-usap si Paul sa mga naniniwala, sapagkat sinabi niya na nagtatayo sila sa pundasyon ni Jesucristo. Kaya't sinasabi nito sa atin na ang ilan sa atin sa simbahan ay hindi gumagamit ng tamang mga tool para sa kawalang-hanggan.

Kung nakikipag-date ka sa isang tao at nagpasya kang dalhin ito sa susunod na antas gamit ang singsing sa pakikipag-ugnayan, magkakaroon ito ng napakalaking epekto kung ano ang gawa sa singsing. Kung ito ay gawa sa ginto, pilak at mamahaling bato, maaari mo talagang dalhin ang mga bagay sa itaas sa ibang antas. Ngunit kung alam ng tao na mayroon kang pera ngunit ang singsing ay gawa sa kahoy, hay at dayami, ang ugnayan na iyon ay tiyak na papunta sa ibang antas.

Ang pundasyon ay nangangahulugang lahat pagdating sa pagbuo ng isang gusali na inaasahan mong tatagal. Mayroong dalawang pangunahing mga kadahilanan na maaaring maging sanhi ng isang tao upang magkamali sa isang pundasyon. Ang una ay sa pamamagitan ng matapat na pagkakamali. Kami na sa tingin namin ang isang bagay ay isang bagay na hindi ito. Ang aming mga hangarin ay maaaring maging mabuti, ngunit inilalagay namin ang aming pag-asa at pagtitiwala sa maling bagay.

Ang pangalawang dahilan ay tinatamad lang tayo, o nagmamadali, o iniisip na masyadong malaki ang gastos o na hindi talaga mahalaga at handa kaming kumuha ng isang maikling pahinga. Nililinlang natin ang ating sarili sa pag-iisip, dahil lamang sa mukhang okay ito, okay lang at walang makakakaalam.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;