Sermons
Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching :

Sermons on hindi mahuhulaan: showing 1-5 of 5

Scripture

Rating

Date

Denominations

Language

Sermon Type

Audience

Try PRO
Confident Preaching
Try PRO free and preach with confidence when people need it most.
Free for pastors
 • Ang Diyos Ay Maaaring Gumawa Ng Mga Bagay Na Hindi Mahuhulaan Series

  Contributed by James Dina on Jul 18, 2020
   | 765 views

  Dakila ang Panginoon, at lubos na dapat purihin; at ang Kanyang kadakilaan ay hindi mahahalata. Ang isang henerasyon ay pupurihin ang Iyong mga gawa sa iba, at ihahayag ang Iyong mga makapangyarihang gawa. ”(Awit 145: 3-5).

  Ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga bagay na hindi mahuhulaan JOB 5:9 “Na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita; ng mga kamanghamanghang bagay na walang bilang” Ang mga kababalaghan ng Diyos ay mga supernatural na kilos na higit sa pag-unawa ng tao. Sa pamamagitan ng ...read more

 • Ginawa Ng Diyo Mga Dakilang Bagay Series

  Contributed by James Dina on Jul 14, 2020
   | 645 views

  Ang mga kababalaghan ng Diyos ay mga supernatural na kilos na higit sa pag-unawa ng tao. Sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang mga palatandaan, ipinapakita ng Diyos ng mga kababalaghan ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan, ang kanyang hindi maiiwasang presensya

  DIYOS NG WONDERS JOB 5:9 “Na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita; ng mga kamanghamanghang bagay na walang bilang” Ang Tanging Buhay na Diyos ay isang Diyos ng mga kababalaghan. Nakikita natin ang mga kababalaghan ng Diyos sa Kanyang mga makahimalang kilos at Kanyang ...read more

 • Ang Diyos Ay Gumagawa Ng Mga Kahanga-Hangang Bagay Series

  Contributed by James Dina on Jul 18, 2020
   | 1,616 views

  Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa ng mga kababalaghan.Wonders mahirap gawin sa pamamagitan ng tao, "Sinabi ng Diyos, Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa akin" (Genesis 18:14). Ang Diyos ay Diyos ng kamangha-mangha.

  Ang Diyos ay Gumagawa ng Mga Kahanga-hangang Bagay JOB 5:9 “Na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita; ng mga kamanghamanghang bagay na walang bilang” Ang mga kababalaghan ng Diyos ay mga supernatural na kilos na higit sa pag-unawa ng tao. Sa pamamagitan ng hindi ...read more

 • "Bakit Hindi Sinasagot Ng Diyos Ang Aking Mga Dalangin? "

  Contributed by James Dina on Jul 23, 2020
   | 2,126 views

  Doble kaming nagdasal, napakahirap, nang walang anumang mga resulta. Mayroong malaking katiyakan na naririnig niya ang bawat panalangin. Ginawa niyang maganda ang lahat sa oras nito. Kung mas mahaba ang isang panalangin, naantala, mas perpekto itong darating sa wakas.

  “Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga dalangin? " “Kaya't sinasabi ko sa iyo, magtanong, at ito ay bibigyan sa iyo; maghanap, at makikita mo; kumatok, at ito ay mabubuksan sa iyo. ” (Lucas 11: 9) Manalangin kami, ngunit walang mga sagot. Doble ...read more

 • Diyos'y Naglilitaw Ng Mga Malalim Na Bagay Mula Sa Kadiliman

  Contributed by James Dina on Jul 6, 2020
   | 703 views

  Maihahayag ng Diyos ang lahat sa kadiliman, maging ang malalim na mga bagay na nasa kadiliman; sapagka't ang kadiliman ay hindi madilim sa Kanya, at ang gabi ay maliwanag tulad ng araw, ang kadiliman at ilaw ay magkatulad sa Makapangyarihang Diyos (Awit 139: 12).

  Diyos'y naglilitaw ng mga malalim na bagay mula sa kadiliman JOB 12:22 Siya'y naglilitaw ng mga malalim na bagay mula sa kadiliman, at inilalabas sa liwanag ang lihim ng kamatayan. Ang mga katangian ng Diyos, tulad ng ipinahayag sa Bibliya, ay mahalaga upang ...read more