Sermons
Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching :

Sermons on hahahanapin ang panginoon: showing 1-1 of 1

Scripture

Rating

Date

Denominations

Language

Sermon Type

Audience

Try PRO
Confident Preaching
Try PRO free and preach with confidence when people need it most.
Free for pastors
  • Hahahanapin Ang Panginoon

    Contributed by James Dina on Jul 26, 2020
     | 116 views

    Ang paghahanap sa Panginoon ay ang nakakamalay na pag-aayos ng pansin ng ating isip at pagmamahal ng Diyos sa Diyos. Siya ang aming matalik na kaibigan at kaibigan lamang. Hanapin ang Panginoon at ang Kanyang lakas; hahanapin ang Kanyang presensya palagi.